Máte nárok na příspěvek na bydlení?

Příspěvek na bydlení je jen jedním z několika sociálních dávek, které náš stát svým občanům poskytuje. Tento příspěvek přispívá na krytí nákladů na bydlení rodinám, ale i jednotlivcům s nízkými příjmy. Pokud tedy kvůli svým nízkým příjmům nemůžete hradit náklady na bydlení, tento finanční příspěvek vám pomůže.

Kdy na něj máte nárok

Na příspěvek na bydlení má nárok vlastník nebo nájemce bytu, který je na tomto bytě přihlášen k trvalému pobytu.

Jeho náklady na bydlení musí přesahovat 30 % příjmů, v Praze 35 % příjmů a zároveň musí být nižší než tzv. normativní náklady stanovené zákonem. 

Příspěvek na bydlení se poskytuje bez ohledu na to, v jakém bytě daná osoba bydlí. Může jít o byt družstevní, obecní byt, v soukromém vlastnictví anebo o byt ve vlastním domě.

Tento příspěvek lze pobírat po neomezenou dobu.

Co se posuzuje

Za prvé se posuzují náklady na bydlení. Pod pojem náklady na bydlení nepatří jen nájem, ale i náklady za plyn, elektřinu, náklady za dálkové vytápění a centralizované poskytování teplé vody, dodávka vody z vodovodů a vodáren, odvádění odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, vybavení bytu společnou televizní a rozhlasovou anténou, odvoz komunálního odpadu či náklady za pevná paliva. 

Průměrné zaplacené náklady a příjem rodiny se zkoumá za předchozí kalendářní čtvrtletí. Do příjmu rodiny je započítán i rodičovský příspěvek a přídavek na dítě. Společně se posuzují ty osoby, které jsou v onom bytě přihlášeny k trvalému pobytu. Nemusí společně trvale žít ani společně nemusí uhrazovat náklady za své potřeby. 

p

Kde hledat informace k dávkám

Obecné informace k dávkám státní sociální podpory najdete na vedu Úřadu práce.

Info o sociální podpoře zde >

Formuláře najdete zde >

Jaká je jeho výše

Pokud se vám nechce počítat, stačí použít jednu z běžně na internetu dostupných kalkulaček, které dokáží jednoduše vypočítat výši vašeho příspěvku na bydlení. Stačí zadat několik údajů. Počet všech dospělých členů domácnosti, počet dětí do 6 let, počet dětí 6-15, počet dětí 15-26, druh bydlení, náklady na bydlení, čistý příjem domácnosti a velikost obce, ve které se byt nachází. Výsledek vám bude vypočítán během několika sekund.

Výsledná výše měsíčního příspěvku na bydlení je rozdílem mezi normativními náklady na bydlení a rozhodným příjmem domácnosti. Tento rozdíl je ještě vynásobený koeficientem 0,30 (v Praze 0,35).

Normativní náklady

Normativní náklady jsou stanoveny jako průměrné náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů domácnosti. 

V tabulkách níže jsou rozepsány měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč.

Zde jsou uvedeny normativní náklady pro nájemní byty:

Počet osob v rodině  

Praha

nad 100 tis. obyvatel  

50 000 – 99 999 obyvatel  

10 000 – 49 999 obyvatel  

do 9 999 obyvatel  

1

8577 Kč 

6821 Kč

6502 Kč

5548 Kč

5374 Kč

2

11 929 Kč         

9525 Kč

9089 Kč

7783 Kč

7545 Kč

3

15 953 Kč

12 810 Kč

12 239 Kč

10 531 Kč

10 220 Kč

4 a více

19 617 Kč

15 827 Kč

15 138 Kč

13 079 Kč

12 703 Kč

 

A zde jsou normativní náklady pro družstevní byty a byty vlastníků:

Počet osob v rodině  

Praha  

nad 100 tis. obyvatel  

50 000 – 99 999 obyvatel  

10 000 – 49 999 obyvatel  

do 9 999 obyvatel

1

4872 Kč

4872 Kč

4872 Kč

4872 Kč

4872 Kč

2

6953 Kč          

6953 Kč

6953 Kč

6953 Kč

6953 Kč

3

9461 Kč

9461 Kč

9461 Kč

9461 Kč

9461 Kč

4 a více

11 769 Kč

11 769 Kč

11 769 Kč

11 769 Kč

11 769 Kč

 

 

Způsob podání žádosti o příspěvek

Žádost o dávku se podává na tiskopisu předepsaném MPSV na pracoviště Úřadu práce ČR příslušné podle místa trvalého pobytu žadatele, a to buď osobně, nebo doporučeně prostřednictvím poskytovatele přepravní služby

Žádost o dávku lze podat i elektronicky. Pro elektronické podání formulářů existují dvě základní cesty, a to formou odeslání s elektronickým podpisem nebo odeslání přes datovou schránku. 

p

Kde vyplnit formulář

On-line formulář: Žádost o příspěvek na bydlení, včetně všech příloh a seznamu potřebných dokumentů a vzorů k vyplnění je na webu Úřadu práce zde>