Povinné čipování psů od příštího roku. Víte, co vám ukládá zákon?

Na povinné očipování svého zvířecího miláčka mají majitelé psů čas už jen do konce roku. Pokud své zvíře včas u veterináře neočipujete, měli byste vědět, že bez čipu nebude od příštího roku platné povinné očkování psa proti vzteklině. V tom případě hrozí majiteli zvířete riziko pokuty až do výše 20 000 Kč. Co by měli všichni majitelé psů o povinném čipování a případné registraci čipu vědět?

Novela veterinárního zákona

Novela veterinárního zákona č. 302/2017 Sb., kterou se mění zákon o veterinární péči (č. 166/1999 Sb.) vstupuje v účinnost od 1. 1. 2020. Nově ukládá majitelům psů povinnost svá zvířata, chovaná na území České republiky, označit mikročipem.

Důležité je vědět, že novela zákona řeší pouze psy, toto povinné čipování se tedy netýká koček ani dalších zvířat. Zároveň novela zákona neřeší registraci očipovaných psů v registrech. Ukládá pouze povinnost majitelům svého psa očipovat a mít v dokladu o očkování proti vzteklině (tedy v očkovacím průkazu nebo pasu psa) uvedeno číslo mikročipu.

Čip a čipování

Čipování mohou provádět soukromí veterinární lékaři, kteří jsou registrovaní u Komory veterinárních lékařů ČR.

Mikročip má délku cca 1 cm a aplikační jehlou ho veterinář aplikuje do podkoží zvířete. Nejčastěji na levou stranu krku. Při dodržení zásad správné aplikace se nevyskytují žádné nežádoucí reakce.

Obal mikročipu je z materiálů, na které organismus zvířete nijak nereaguje a jeho udávaná životnost je 25 let.  

Mikročip obsahuje pouze jedinečné identifikační číslo, nejsou v něm uvedeny žádné osobní údaje. Pro dohledání psa je tedy nutná následná registrace čipu v registrech. Přečtení čipu je možné pouze čtečkou z bezprostřední blízkosti.

Čipy musí splňovat normy ISO 11784 a ISO 11785, na něž mají kompetentní pracovníci čtečky.  Pokud byste měli čip jiný, jste podle zákona povinni při případné kontrole zajistit čtecí zařízení, které čip přečte.

Mikročip by měl mít označení země původu. Pro ČR je to trojčíslí 203, kterým by mělo jeho číslo začínat. Pokud začíná jinou číslicí, je dobré si najít výrobce čipu a ověřit si, že čip splňuje výše uvedené normy ISO. Tuto informaci by vám měl být schopen poskytnout i váš veterinární lékař.  

Čipování – FAQ – otázky a odpovědi

Co by majitelé ohledně povinného čipování psů rozhodně měli vědět? Podívejme se nyní na nejčastější problémy a otázky:

Jaká je cena povinného čipování psů?

Cena mikročipu je závislá na jeho typu a pohybuje se zhruba od 120 Kč do 500 Kč. Za jeho aplikaci si veterinární lékaři účtuji další poplatek podle svého ceníku.

Pro koho povinnost čipovat psa platí?

Povinnost z novely zákona platí pro všechny majitele psů. Od ledna 2020 bude povinné očkování proti vzteklině platné pouze, pokud bude pes mít i čip.

Čipování je jednorázové a k 1. lednu příštího roku by měl být označen mikročipem každý pes bez ohledu na věk nebo rasu.

Čipovat nebudete muset pouze v případě, že jste byli se svým psem v zahraničí. V tom případě váš pes již čip jistě má.

Štěňata s průkazem původu mohou být očipovaná už v chovatelské stanici. Jinak se štěňata čipují nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině (tedy zhruba kolem půl roku věku).

Jsou nějaké výjimky z povinnosti psa očipovat?

Výjimku z povinného čipování mají pouze starší psi a to jen tehdy, pokud splňují podmínky, uvedené v zákoně. Čipovat tedy starého pejska podle zákona nemusíte, pokud má jasně čitelné tetování a zároveň platí, že toto tetování musí být provedené před 3. červencem 2011.

Co když máme očkování proti vzteklině platné až do konce roku 2020?

I když máte psa naočkovaného a na další očkování půjdete například koncem příštího roku, je nutné psa nechat očipovat ještě do konce letošního roku. Zákon je účinný od 1. ledna 2020 a tímto datem by vám – v případě neočipovaného zvířete – hrozila pokuta za neplatné očkování proti vzteklině. Výjimkou mohou být pouze starší psi, jak bylo uvedeno výše.

Kam přihlásit čipovaného psa a jaká je cena?

Jelikož neexistuje centrální registr, registrují majitelé své psy ve všech registrech. Pokud se čipovaný pes ztratí a je zaregistrovaný v některém z registrů, tak v případě nálezu psa je možné dohledat jeho majitele. Proto je důležité čipovaného psa zaregistrovat.

A kde tedy zaregistrovat čip svého psa? Nejlépe ve všech existujících registrech, nejčastěji majitelé registrují své psy zde:  

  1. Národní registr majitelů zvířat – www.narodniregistr.cz – poplatek činí 198,- Kč a některé typy čipů mají registraci zdarma.
  1. BackHome registr zvířat – www.backhome.cz – mikročipy BackHome mají registraci zdarma, jinak poplatek za on-line registraci je 200,- Kč a 250,- Kč zaplatíte za registraci poštou.
  1. Centrální evidence zvířat a věcí ČR –  www.identifikace.cz –  základní poplatek je 240,- Kč. Pozn.: tento registr je hojně využíván útulky i úřady, tedy je registrace zvířete zde vhodná.
  1. Iftaregistr –  www.iftaregistr.cz – registrace online je zdarma (pozn. vzniká nový registr Pet2Me, který by měl v budoucnosti nahradit Iftaregistr)
  1. Registr zvířecích čipů, identifikačních známek a tetování – www.cipy-znamky.cz/ – cena za registraci je 40,- Kč
  1. Český registr zvířat – www.czpetnet.cz/ – jednorázový registrační poplatek je 160,- Kč

 poznámka: výše uvedené ceny registrací se mohou měnit

  Jak už bylo uvedeno, v České republice neexistuje jednotný centrální registr čipů psů a novela zákona s jeho zřízením nepočítá. Ani registrace zvířete v registrech není dosud zákonem řešena a není tedy povinná. Některé obce však místní vyhláškou mohou povinnou registraci nařídit. O této skutečnosti je dobré se informovat na vašem úřadě.

Úvodní foto – autor: Photo by ipet photo on Unsplash

Autor článku: Hana Hanan Nehyba