Čím doma topíte? Využíváte kotel na pevná ( tuhá ) paliva? Nezapomeňte na revizi kotle.

Každý majitel (provozovatel) kotle na pevná paliva s příkonem od 10 do 300 kW, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen si do konce roku 2016 nechat zkontrolovat technický stav kotle a mít o tom doklad.

Vyplývá to ze zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. Kdo to neudělá, může dostat pokutu.

Podle §41 odst. 15 musí první kontrola proběhnout nejpozději do 31.12.2016. Kontrola se každé dva roky opakuje.

 
 

Jaké kotle se musí kontrolovat

Kotel na tuhá paliva a jehož příkon je 10 až 300 kW.

Kdo kontrolu provede.

Kontrolu je oprávněna provést jen osoba, která je proškolena výrobcem a je držitelem oprávnění k instalaci, provozu a údržbě. Ideální je obrátit se na výrobce, který má seznam svých proškolených techniků.

Pozor. Povinnost zajistit první kontrolu kotle se týká všech kotlů, tedy i těch, které budou nainstalovány i v letošním roce 2016.

Po kontrole vždy obdržíte protokol. tento protokol pak na Vás může vyžadovat kontrolní orgán ( většinou pracovní obecního úřadu ).

Sankce

Kontrola je ze zákona povinná a kontrolní orgán může při nesplnění povinnosti vyměřit pokutu do výše 20000 Kč.