Lhůta pro podání daňového přiznání za rok 2019 a zaplacení daně se prodlužuje bez jakýchkoli sankcí a nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem o 3 měsíce – daňové přiznání je možné podat až do 1. července 2020.

Daňové přiznání ( daň z příjmu za rok 2019 ) je možné podat až do 1. července 2020.

Vláda schválila balíček opatření v oblasti daní, které reagují na aktuální situaci při pandemii koronaviru. Hlavním cílem je zamezit na finančních úřadech, resp. na poštách koncentraci fyzických osob, které nemají povinnost činit podání daňového přiznání elektronicky.

Co poplatníci dělat nemusí?

Daňoví poplatníci nemusí podávat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob, k dani z příjmů fyzických osob a vyúčtování srážkové daně do termínu 1. dubna 2020. Postačí, pokud toto přiznání podají nejpozději do 1. července 2020. Toto platí zcela automaticky bez žádosti.