Jak na silniční daň

Podnikatelé, kteří používají své nebo pronajaté auto k podnikání, musí řešit silniční daň. Kdo ji tedy platí? Kdo podává daňové přiznání? A kolik, kdy a kam se platí? To se dozvíte na řádcích níže, v tomto článku věnovaném silniční dani.

Začneme tím nejdůležitějším. Zákonem.

Silniční daň řeší a přesně vymezuje Zákon č. 16/1993 Sb.

Kompletní znění zákona o Silniční dani Zákon č. 16/1993 Sb. najdete zde >>
Kdo a co je předmětem silniční daně

Jde o auta používána k podnikání. Zákon o silniční daň přesně říká, že jde o:

silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla (dále jen „vozidla“)

a) registrovaná v České republice,

b) provozovaná v České republice a

používaná

1. poplatníkem daně z příjmů právnických osob s výjimkou používání k činnosti veřejně prospěšného poplatníka daně z příjmů právnických osob, pokud příjmy z této jeho činnosti nejsou předmětem daně z příjmů, nebo

2. poplatníkem daně z příjmů fyzických osob k činnosti nebo v přímé souvislosti s činností, ze kterých plynou příjmy ze samostatné činnosti podle zákona upravujícího daně z příjmů.

Když to převedeme do srozumitelné řeči, jde o to, že:

pokud vaše auto používáte vy nebo kdokoliv jiný pro samostatnou činnost ( podnikání ) musíte za něj platit silniční daň.

A pozor, není důležité, zda máme auto v obchodním majetku nebo v osobním, nebo jestli jste je pronajali. nezáleží také na tom, jakým způsobem uplatňujete náklady za auto.

Kdo platí silniční daň

Poplatníkem daně je ten, kdo je jako provozovatel vozidla zapsán v technickém průkazu vozidla, ( více v § 4 zákona o silniční dani ). Například, pokud si auto pronajímáte k podnikání, platí silniční daň a podává přiznání ten, od koho si auto pronajímáte.

Daňové přiznání k silniční dani

Termín pro podání přiznání k silniční dani je 31.1. Daňové přiznání k silniční dani musíte podat do 31. ledna a to za předešlý rok.

Příklad: za rok 2019 musíte podat přiznání k silniční dani do 31.1.2020. Podat můžete elektronicky přes daňový portál nebo na formuláři ( formulář naleznete na webových stránkách Finanční správy ).

Formuláře připravené ke stažení

Soubory jsou v pdf. Poslední aktualizace 16.12.2019

Kdy se platí silniční daň

Silniční daň může zaplati najednou nebo zálohově. Zálohy se platí čtyřikrát ročně během doby, kdy auto využíváme k podnikání:

 • do 15. dubna (na leden až březen)
 • do 15. července (na duben až červen)
 • do 15. října (na červenec až září)
 • do 15. prosince (na říjen a listopad)

Zbytek případně doplatě s daňovým přiznáním do 31.ledna následujícího roku. Zálohy můžete rovněž uhradit i na celý rok dopředu.

Kam se platí silniční daň

Zálohy i případný doplatek daně platíte na příslušný účet finančního úřadu podle kraje, kde bydlíme. Každý kraj má svůj účet u ČNB.

Čísla účtů finančních úřadů pro silniční daň

Název finančního úřadu

Silniční daň

FÚ pro hlavní město Prahu

748–77628031/0710

FÚ pro Středočeský kraj

748–77628111/0710

FÚ pro Jihočeský kraj

748–77627231/0710

FÚ pro Plzeňský kraj

748–77627311/0710

FÚ pro Karlovarský kraj

748–77629341/0710

FÚ pro Ústecký kraj

748–77621411/0710

FÚ pro Liberecký kraj

748–77628461/0710

FÚ pro Královéhradecký kraj

748–77626511/0710

FÚ pro Pardubický kraj

748–77622561/0710

FÚ pro Kraj Vysočina

748–67626681/0710

FÚ pro Jihomoravský kraj

748–77628621/0710

FÚ pro Olomoucký kraj

748–47623811/0710

FÚ pro Moravskoslezský kraj

748–77621761/0710

FÚ pro Zlínský kraj

748–47620661/0710

Specializovaný finanční úřad

748–77620021/0710

 

Jaké jsou sazby silniční daně

Roční sazby uvádí § 6 Zákona o silniční dani – u osobního auta rozhoduje zdvihový objem motoru uvedený v technickém průkazu.

U nákladní a přívěsných vozidel jde o hmotnost a počet náprav:

 • součet největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počet náprav u návěsů,
 • největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav u ostatních vozidel.

Roční sazba daně se zjistí pro každé jednotlivé vozidlo podle údajů uvedených v technických dokladech k vozidlu.

Sazby daně podle § 6 jsou následující:

Silniční daň u osobních aut

Roční sazba daně ze základu daně podle § 5 písm. a) to jsou osobní auta, činí při zdvihovém objemu motoru:

do 800 cm3 1200 Kč
nad 800 cm3 do 1250 cm3 1800 Kč
nad 1250 cm3 do 1500 cm3 2400 Kč
nad 1500 cm3 do 2000 cm3 3000 Kč
nad 2000 cm3 do 3000 cm3 3600 Kč
nad 3000 cm3

4200 Kč.

Silniční daň nákladních a přívěsných vozidel

Roční sazba daně ze základu daně podle § 5 písm. b) a c), je u nákladních a přívěsných vozidel, činí:

při počtu náprav hmotnosti
1 náprava
do 1 tuny 1800 Kč
nad 1 t do 2 t 2700 Kč
nad 2 t do 3,5 t 3900 Kč
nad 3,5 t do 5 t 5400 Kč
nad 5 t do 6,5 t 6900 Kč
nad 6,5 t do 8 t 8400 Kč
nad 8 t 9600 Kč
2 nápravy
do 1 tuny 1800 Kč
nad 1 t do 2 t 2400 Kč
nad 2 t do 3,5 t 3600 Kč
nad 3,5 t do 5 t 4800 Kč
nad 5 t do 6,5 t 6000 Kč
nad 6,5 t do 8 t 7200 Kč
nad 8 t do 9,5 t 8400 Kč
nad 9,5 t do 11 t 9600 Kč
nad 11 t do 12 t 10800 Kč
nad 12 t do 13 t 12600 Kč
nad 13 t do 14 t 14700 Kč
nad 14 t do 15 t 16500 Kč
nad 15 t do 18 t 23700 Kč
nad 18 t do 21 t 29100 Kč
nad 21 t do 24 t 35100 Kč
nad 24 t do 27 t 40500 Kč
nad 27 t 46200 Kč
3 nápravy
do 1 t 1800 Kč
nad 1 t do 3,5 t 2400 Kč
nad 3,5 t do 6 t 3600 Kč
nad 6 t do 8,5 t 6000 Kč
nad 8,5 t do 11 t 7200 Kč
nad 11 t do 13 t 8400 Kč
nad 13 t do 15 t 10500 Kč
nad 15 t do 17 t 13200 Kč
nad 17 t do 19 t 15900 Kč
nad 19 t do 21 t 17400 Kč
nad 21 t do 23 t 21300 Kč
nad 23 t do 26 t 27300 Kč
nad 26 t do 31 t 36600 Kč
nad 31 t do 36 t 43500 Kč
nad 36 t 50400 Kč
4 nápravy
a více náprav
do 18 t 8400 Kč
nad 18 t do 21 t 10500 Kč
nad 21 t do 23 t 14100 Kč
nad 23 t do 25 t 17700 Kč
nad 25 t do 27 t 22200 Kč
nad 27 t do 29 t 28200 Kč
nad 29 t do 32 t 33300 Kč
nad 32 t do 36 t 39300 Kč
nad 36 t 44100 Kč .

 

Snížení, zvýšení a osvobození od silniční daně

Daň můžete snížit u nových aut, například u auta, od jehož první registrace k silničnímu provozu (doma i v zahraničí) neuplynulo devět let. Sazbu daně snížíme podle § 6 Zákona o silniční dani

 • o 48 % po dobu 36 kalendářních měsíců od data první registrace
 • o 40 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců a
 • o 25 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců

Naopak u velmi starých vozů se sazba zvyšuje. Sazbu musíte zvýšit o 25% u vozidel poprvé registrovaných v ČR nebo zahraničí do 31. 12. 1989.

Některá vozidla jsou od silniční daně úplně osvobozena. Jde zejména o vozidla záchranných složek, hromadné dopravy a také osobní automobily, které:

 • mají elektrický pohon
 • mají hybridní pohon kombinující spalovací motor a elektromotor,
 • používají jako palivo zkapalněný ropný plyn nebo stlačený zemní plyn, nebo
 • jsou vybavena motorem určeným jeho výrobcem ke spalování automobilového benzínu a ethanolu 85,

Vše o osvobození upravuje § 3 Osvobození od daně Zákona o silniční dani.