Kde se bere v psím krmivu popel a co znamená 

Možná vás už taky napadla otázka, proč figuruje ve složení psích granulí údaj o množství popela. V žádném případě se však nejedná o popel v klasickém slova smyslu. Je to pouhé označení popelovin, látek, které by zůstaly po úplném spálení krmiva.

Co si pod pojmem popeloviny představit

Z běžných informací o krmivu na letácích určených pro spotřebitele se obvykle údaj o stanovené hodnotě popela vypouští, neboť si běžní spotřebitelé ve většině případů nedokážou představit, o co se jedná.

Popel je však běžně deklarovaný jakostní znak, jehož laboratorní hodnota na obalu výrobku musí být výrobcem uvedena.

Hodnota popela, či spíše popeloviny ukazuje na množství anorganické hmoty v daném krmivu. Krmivo je pro organismus psa tím využitelnější, čím méně popelovin je v krmivu obsaženo.

Naopak vysoké podíly popelovin v krmivu mohou znamenat například vysoké procento použitých obilovin obsahujících obilné slupky anebo vysoké zastoupení podílu kostí ve složení krmiva.

Jaké minerály mohou být obsaženy v popelovinách

Popel bývá nejčastěji soubor minerálních látek, které by zbyly poté, co by se granule spálily. Tyto zbytky čili popeloviny mohou nejčastěji obsahovat sůl, magnezium, kalcium, fosfor, zinek a selen. A co všechno mohou tyto minerální látky v těle psa ovlivňovat? Mohou ovlivňovat jak správnou činnost pohybového aparátu psa, také správné fungování nervové soustavy, rovněž plodnost, kvalitu srsti a pigmentu.

Jaké množství je považováno za běžný obsah popelovin v krmivu

Obecně se považuje za přijatelný či normální objem popelovin v krmivech obsah v rozmezí 5 až 8 %.

Pokud je udáváno menší množství, pravděpodobně je výrobcem obsah uměle přikrášlován a jestliže je naopak procento popelovin výrazně vyšší, může to naznačovat nestandardní příměsi anorganických látek, jako jsou například mleté kosti.

Pozor na odpadní produkty

Ovšem zcela bezvýznamné pojmenování složek souhrnným názvem popeloviny až tak úplně není. Do zvířecí i do lidské potravy se v mnoha případech přidávají složky, které k tomu skutečnému popelu příliš daleko nemají. Jsou to vlastně různé druhy odpadních produktů, které vznikají při pražení, karamelizaci, kupříkladu z pražíren kávy nebo z pivovarnických výroben. Ve většině případů se jedná o karcinogeny, tedy látky, které mohou v buňkách vyvolávat změny a často vedou ke vzniku nádorů. V takovém případě by tu mohla být souvislost mezi nárůstem výskytu rakoviny u psů.

Popeloviny však mohou být také jehněčí nebo kvalitní rybí moučka. Pak se může obsah popelovin v daném krmivu ještě zvýšit, a to až na cca 12%.

Úvodní foto: Lenka Novotná z Pixabay