Podnikáte, vedete účetnictví? Toto je pro vás jeden z nejdůležitějších seznamů. Bohužel daně se platit musí, a i když je nulová daňová povinnost, například máte vratku DPH, musíte podat alespoň přiznání na finanční úřad. A vše má své jasně dané termíny.

Projděte si Daňový kalendář pro rok 2021 a zjistěte si termíny, kdy co podat a zaplatit. V tomto výčtu daňového kalendáře najdete termíny pro podávání daňových přiznání a odvodů pro daně z příjmů, daň z přidané hodnoty, spotřební daně, daň silniční, daň z nemovitostí i daně energetické.

Leden 2021

pondělí 11. ledna

 • spotřební daň
 • splatnost daně za listopad 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

středa 20. ledna

 • daň z přidané hodnoty
 • daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
 • daň z příjmů
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

pondělí 25. ledna

 • daň z hazardních her
 • daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2020
 • daň z přidané hodnoty
 • daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí a za prosinec 2020
 • souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2020
 • kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2020
 • energetické daně
 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2020
 • spotřební daň
 • splatnost daně za listopad 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za prosinec 2020
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2020 (pokud vznikl nárok)

Únor 2021

pondělí 1. února

 • biopaliva
 • hlášení dle § 19 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.
 • daň silniční
 • daňové přiznání a daň za rok 2020
 • daň z nemovitých věcí
 • daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2021
 • daň z příjmů
 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2020
 • Oznámení informací DAC6
 • dle čl. VII zákona č. 343/2020 Sb. (v případě oznamovaného přeshraničního uspořádání, k jehož zavedení byl učiněn první krok v období ode dne 1. července 2020)
 • dle §14n odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů (v případě oznamovaného přeshraničního uspořádání, které bylo zpřístupněno pro zavedení, připraveno k zavedení nebo k jehož zavedení byl učiněn první krok do dne 31. prosince 2020)
 • dle §14n odst. 3 zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů (v případě oznamovaného přeshraničního uspořádání, ve vztahu ke kterému vedlejší zprostředkovatel sám nebo prostřednictvím jiné osoby nebo jednotky bez právní osobnosti poskytnul podporu, pomoc nebo poradenství do dne 31. prosince 2020

úterý 9. února

 • spotřební daň
 • splatnost daně za prosinec 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
 • pondělí 15. února
 • daň z příjmů
 • učinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2021 a podat žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2020
 • podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně

pondělí 22. února

 • daň z příjmů
 • splatnost paušální zálohy za leden a únor
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • středa 24. února
 • spotřební daň
 • splatnost daně za prosinec 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

čtvrtek 25. února

 • daň z přidané hodnoty
 • daňové přiznání a splatnost daně za leden 2021
 • souhrnné hlášení za leden 2021
 • kontrolní hlášení za leden 2021
 • energetické daně
 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2021
 • spotřební daň
 • daňové přiznání za leden 2021
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2021 (pokud vznikl nárok)

Březen 2021

pondělí 1. března

 • daň z příjmů
 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2021
 • podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2020
 • Oznámení informací DAC6
 • dle čl. VII zákona č. 343/2020 Sb. (v případě oznamovaného přeshraničního uspořádání, k jehož zavedení byl učiněn první krok v období ode dne 25. června 2018 do 30. června 2020)

pátek 12. března

 • spotřební daň
 • splatnost daně za leden 2021 (mimo spotřební daň z lihu)
 • pondělí 15. března
 • daň z příjmů
 • čtvrtletní záloha na daň

pondělí 22. března

 • daň z příjmů
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2020
 • splatnost paušální zálohy

čtvrtek 25. března

 • daň z přidané hodnoty
 • daňové přiznání a splatnost daně za únor 2020
 • souhrnné hlášení za únor 2021
 • kontrolní hlášení za únor 2021
 • energetické daně
 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2021
 • spotřební daň
 • daňové přiznání za únor 2021
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2021 (pokud vznikl nárok)

pondělí 29. března

 • spotřební daň
 • splatnost daně za leden 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

středa 31. března

 • daň z příjmů
 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2021

Duben 2021

čtvrtek 1. dubna

 • daň z příjmů
 • podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2020
 • podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2020, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám

pátek 9. dubna

 • spotřební daň
 • splatnost daně za únor 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

čtvrtek 15. dubna

 • daň silniční
 • záloha na daň za 1. čtvrtletí 2021

úterý 20. dubna

 • daň z přidané hodnoty
 • daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
 • daň z příjmů
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • splatnost paušální zálohy

pondělí 26. dubna

 • daň z hazardních her
 • daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2021
 • daň z přidané hodnoty
 • daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2021
 • souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2021
 • kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2021
 • energetické daně
 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2021
 • spotřební daň
 • splatnost daně za únor 2021 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za březen 2021
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2021 (pokud vznikl nárok)

pátek 30. dubna

 • daň z příjmů
 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2021
 • energetické daně
 • podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty

Květen 2021

pondělí 3. května

 • daň z příjmů
 • podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2020, pokud daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a podání daňového přiznání bude učiněno elektronicky

pondělí 10. května

 • spotřební daň
 • splatnost daně za březen 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

čtvrtek 20. května

 • daň z příjmů
 • splatnost paušální zálohy
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

úterý 25. května

 • daň z přidané hodnoty
 • daňové přiznání a splatnost daně za duben 2021
 • souhrnné hlášení za duben 2021
 • kontrolní hlášení za duben 2021
 • energetické daně
 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2021
 • spotřební daň
 • splatnost daně za březen 2021 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za duben 2021
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2021 (pokud vznikl nárok)

pondělí 31. května

 • daň z nemovitých věcí
 • splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
 • splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
 • daň z příjmů
 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2021

Červen 2021

středa 9. června

 • spotřební daň
 • splatnost daně za duben 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

úterý 15. června

 • daň z příjmů
 • čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

pondělí 21. června

 • daň z příjmů
 • splatnost paušální zálohy
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

čtvrtek 24. června

 • spotřební daň
 • splatnost daně za duben 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

pátek 25. června

 • daň z přidané hodnoty
 • daňové přiznání a splatnost daně za květen 2021
 • souhrnné hlášení za květen 2021
 • kontrolní hlášení za květen 2021
 • energetické daně
 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2021
 • spotřební daň
 • daňové přiznání za květen 2021
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2021 (pokud vznikl nárok)

středa 30. června

 • daň z příjmů
 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2021
 • Oznámení CRS (GATCA)
 • podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 • oznámení FATCA
 • podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Červenec 2021

čtvrtek 1. července

 • daň z příjmů
 • podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2020, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce

pondělí 12. července

 • spotřební daň
 • splatnost daně za květen 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

čtvrtek 15. července

 • daň silniční
 • záloha na daň za 2. čtvrtletí 2021

úterý 20. července

 • daň z přidané hodnoty
 • daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
 • daň z příjmů
 • splatnost paušální zálohy
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

pondělí 26. července

 • daň z hazardních her
 • daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2021
 • daň z přidané hodnoty
 • daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2021
 • souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2021
 • kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2021
 • energetické daně
 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2021
 • spotřební daň
 • splatnost daně za květen 2021 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za červen 2021
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2021 (pokud vznikl nárok)

pátek 30. července

 • energetické daně
 • podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty

Srpen 2021

pondělí 2. srpna

 • daň z příjmů
 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2021

pondělí 9. srpna

 • spotřební daň
 • splatnost daně za červen 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

pátek 20. srpna

 • daň z příjmů
 • splatnost paušální zálohy
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

úterý 24. srpna

 • spotřební daň
 • splatnost daně za červen 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

středa 25. srpna

 • daň z přidané hodnoty
 • daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2021
 • souhrnné hlášení za červenec 2021
 • kontrolní hlášení za červenec 2021
 • energetické daně
 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2021
 • spotřební daň
 • daňové přiznání za červenec 2021
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2021 (pokud vznikl nárok)

úterý 31. srpna

 • daň z nemovitých věcí
 • splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)
 • daň z přidané hodnoty
 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
 • daň z příjmů
 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2021

Září 2021

čtvrtek 9. září

 • spotřební daň
 • splatnost daně za červenec 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

středa 15. září

 • daň z příjmů
 • čtvrtletní záloha na daň

pondělí 20. září

 • daň z příjmů
 • splatnost paušální zálohy
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

pátek 24. září

 • spotřební daň
 • splatnost daně za červenec 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

sobota 25. září

 • spotřební daň
 • daňové přiznání za srpen 2020

pondělí 27. září

 • daň z přidané hodnoty
 • daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2021
 • souhrnné hlášení za srpen 2021
 • kontrolní hlášení za srpen 2021
 • energetické daně
 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2021
 • spotřební daň
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2021 (pokud vznikl nárok)
 • čtvrtek 30. září
 • daň z přidané hodnoty
 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
 • žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH
 • daň z příjmů
 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2021

Říjen 2021

pondělí 11. října

 • spotřební daň
 • splatnost daně za srpen 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

pátek 15. října

 • daň silniční
 • záloha na daň za 3. čtvrtletí 2021

středa 20. října

 • daň z příjmů
 • splatnost paušální zálohy
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

pondělí 25. října

 • daň z hazardních her
 • daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2021
 • daň z přidané hodnoty
 • daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2021
 • souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2021
 • kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2021
 • energetické daně
 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2021
 • spotřební daň
 • splatnost daně za srpen 2021 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za září 2021
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2021 (pokud vznikl nárok)

neděle 31. října

 • daň z přidané hodnoty
 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU, režim EU, dovozní režim
 • poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace

Listopad 2021

pondělí 1. listopadu

 • daň z příjmů
 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2021
 • energetické daně
 • Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.

úterý 9. listopadu

 • spotřební daň
 • splatnost daně za září 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

pondělí 22. listopadu

 • daň z příjmů
 • splatnost paušální zálohy
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • středa 24. listopadu
 • spotřební daň
 • splatnost daně za září 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

čtvrtek 25. listopadu

 • daň z přidané hodnoty
 • daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2021
 • souhrnné hlášení za říjen 2021
 • kontrolní hlášení za říjen 2021
 • energetické daně
 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2021
 • spotřební daň
 • daňové přiznání za říjen 2021
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2021 (pokud vznikl nárok)

úterý 30. listopadu

 • daň z nemovitých věcí
 • splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)
 • daň z přidané hodnoty
 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
 • daň z příjmů
 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2021

Prosinec 2021

pátek 10. prosince

 • spotřební daň
 • splatnost daně za říjen 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

středa 15. prosince

 • daň silniční
 • záloha na daň za říjen a listopad 2021, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční
 • daň z příjmů
 • čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

pondělí 20. prosince

 • daň z příjmů
 • splatnost paušální zálohy
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

pondělí 27. prosince

 • daň z přidané hodnoty
 • daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2021
 • souhrnné hlášení za listopad 2021
 • kontrolní hlášení za listopad 2021
 • energetické daně
 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2021
 • spotřební daň
 • splatnost daně za říjen 2021 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za listopad 2021
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2021 (pokud vznikl nárok)

pátek 31. prosince

 • daň z přidané hodnoty
 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
 • daň z příjmů
 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2021

Podrobně a přímo u zdroje si daňový kalendář 2021 můžete projít na stránkách finanční správy >> www.financnisprava.cz/cs/danovy-kalendar