Daň z přidané hodnoty znamená pro většinu podnikatelů jednou měsíčně nebo jednou za čtvrtletí podat daňové přiznání Daně z přidané hodnoty a Kontrolní hlášení. S přiznáním souvisí také placení.

Měsíční plátce podává daňové přiznání k DPH jednou za měsíc, vždy k 25 dní následujícího měsíce, pokud tento den vyjde na víkend nebo na státní svátek, je podacím dnem další pracovní de. Ke stejnému dni musí podnikatel také daň zaplatit, pokud mu vyšla daňová povinnost.

Čtvrtletní plátce má tuto povinnost 4 × ročně. Vždy k 25 dní následujícího měsíce po konci čtvrtletí, tedy v dubnu, červenci, říjnu a v lednu.

Čísla účtů finančních úřadů pro DPH

DPH platí podnikatel na účet příslušného finančního úřadu, který je vedený u České národní banky. V každém kraji má finanční úřad jiný účet.

Při placení je třeba uvést správné předčíslí účtu, které pro každou daň jiné, pro DPH je to 705.

vzor:

705–77628031/0710

705 – předčíslí pro Daň z přidané hodnoty

77628031 – číslo účtu finančního úřadu, v tomto případě jde o Prahu.

0710 – kód banky ČNB

Zde je přehled účtů pro placení DPH – Daně z přidané hodnoty, pro všechny kraje a jejich finanční úřady.

Při placení si vyberte svůj kraj a jeho účet.

Název finančního úřadu

DPH

 

FÚ pro hlavní město Prahu

705–77628031/0710

 

FÚ pro Středočeský kraj

705–77628111/0710

 

FÚ pro Jihočeský kraj

705–77627231/0710

 

FÚ pro Plzeňský kraj

705–77627311/0710

 

FÚ pro Karlovarský kraj

705–77629341/0710

 

FÚ pro Ústecký kraj

705–77621411/0710

 

FÚ pro Liberecký kraj

705–77628461/0710

 

FÚ pro Královéhradecký kraj

705–77626511/0710

 

FÚ pro Pardubický kraj

705–77622561/0710

 

FÚ pro Kraj Vysočina

705–67626681/0710

 

FÚ pro Jihomoravský kraj

705–77628621/0710

 

FÚ pro Olomoucký kraj

705–47623811/0710

 

FÚ pro Moravskoslezský kraj

705–77621761/0710

 

FÚ pro Zlínský kraj

705–47620661/0710

 

Specializovaný finanční úřad

705–77620021/0710

 

zdroj: www.financnisprava.cz