Arnika Darovací listina – Patronát mláděte sajgy tatarské

 500

Arnika Darovací listina – Patronát mláděte sajgy tatarské

Přinášíme vám možnost místo fyzického dárku podpořit skvělou věc a obdarovému pak věnovat darovací listinu. Ta mu poskytne detailní informace, na jaký účel byly peníze na jeho dar věnovány. My sami už několik let po sobě tuto šanci moc rádi využíváme. Dar ve výši 500 Kč (který předáme Arnice celý) pomůže ochránit domov kriticky ohrožené sajgy tatarské a odvrátit plán na zničení drahocenné přírody těžbou plynu. Arnika je česká nezisková organizace, která již 15 let spojuje lidi usilující o lepší životní prostředí. Věří, že přírodní bohatství není pouze darem, ale také závazkem uchovat jej do budoucna. Svou činnost opírá o tři pilíře – zapojení veřejnosti, odborné argumenty a komunikaci s médii.

značka: Arnika

Podpořte dobrou věc

Země původu: Česká republika